Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Meziknihovní výpůjční služba 55,- Kč
+ 5,- Kč každou knihu v zásilce
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - dospělí 50 Kč
Registrační poplatek studenti,důchodci,
nezaměstnaní, ženy na MD
30 Kč
Registrační poplatek - děti 20 Kč
Registrační poplatek - čtenáři nad 70 let 0 Kč
Poplatky z prodlení - upomínka              poštou se zasílá jen 3. upomínka
1. upomínka  
2. upomínka 20  Kč
3. upomínka 40 Kč
Upomínací dopis 60 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.