Milí návštěvníci, nabízíme Vám především tyto služby:

 • Výpůjční služby
 • Meziknihovní výpůjční služby - pokud knihu nemáme ve fondu knihovny, objednáme ji jinde.
 • Nabídka knih výměnného souboru
 • Informační činnost
 • Rezervační služba
 • Prolongace - telefonicky, osobně, e-mailem
 • Internet a Wi-fi zdarma

 • Vzdělávací a kulturní akce

 • Tematické besedy pro děti a mládež

  Zajišťujeme donáškovou službu imobilním čtenářům !
  Zodpovíme Vaše dotazy!

Ceník placených služeb najdete zde.

Nejdůležitější informace o provozu naší knihovny a pravidlech pro výpůjčky naleznete ve výtahu z knihovního řádu zde.

 • Knihy půjčujeme na 2 měsíce a časopisy na 14 dní. Novinky půjčujeme na 1 měsíc.
        
  Zapůjčit si můžete u nás tyto časopisy:
 • Pro děti a mládež: ABC, Mateřídouška, In

 • Pro dospělé: Instinkt, Pěkné bydlení, Kreativ, 100+1, Receptář prima nápadů
 •                      Bílé Karpaty, Zvuk Čtenář
 


V KNIHOVNĚ  MÁME  2 POČÍTAČE PRO ZÁJEMCE O INTERNET 

Pravidla přístupu na internet

- internet je v naší knihovně veřejně přístupný v otevírací době knihovny

- cizí občané musí předložit doklad totožnosti

      

REGIONÁLNÍ FUNKCE

Knihovna Štítná nad Vláří na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřená mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Obcí Štítná nad Vláří, poskytuje profesionální knihovnické služby 
knihovnám v obci Rokytnice, Jestřabí, Šanov a Kochavec.

Zřizovateli těchto knihoven jsou příslušné obce. Pracovnice Knihovny ve Štítné nad Vláří vykonává odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vede veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb. provádí revize knihovních fondů.

KATALOG KNIH  KNIHOVEN RF: 

https://www.kfbz.cz/katalogst/indexs.php?lokace=JES - knihovna Jestřabí
https://www.kfbz.cz/katalogst/indexs.php?lokace=SAN - knihovna Šanov
https://www.kfbz.cz/katalogst/indexs.php?lokace=ROK - knihovna Rokytnice
https://www.kfbz.cz/katalogst/indexs.php?lokace=KOCH - Knihovna Kochavec


             

 

 

Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste s našimi službami spokojeni!
Oslovte nás přímo v knihovně, nebo využijte on-line kontaktní formulář.