Milí návštěvníci, nabízíme Vám především tyto služby:

 • Výpůjční služby

 • Meziknihovní výpůjční služby - pokud knihu nemáme ve fondu knihovny, objednáme ji jinde.

 • Nabídka knih výměnného souboru

 • Informační činnost

 • Rezervační služba

 • Prolongace - telefonicky, osobně, e-mailem

 • Internet a Wi-fi zdarma

 • Vzdělávací a kulturní akce

 • Tematické besedy pro děti a mládež

 • Zajišťujeme donáškovou službu imobilním čtenářům !

  Zodpovíme Vaše dotazy!

 

Nejdůležitější informace o provozu naší knihovny a pravidlech pro výpůjčky naleznete ve výtahu z knihovního řádu zde.

 • Knihy půjčujeme na 2 měsíce a časopisy na 14 dní. Novinky půjčujeme na 1 měsíc.
        
  V knihovně máme 2 počítače pro veřejnost

 • internet je v naší knihovně veřejně přístupný v otevírací době knihovny

REGIONÁLNÍ FUNKCE

Knihovna ve Štítné nad Vláří poskytuje regionální služby knihovnám Jestřabí, Kochavec, Rokytnice a Šanov. Je to na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřená mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a obcí Rokytnice. Knihovnice ve Štítné nad Vláří vykonává odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vede veškerou evidenci knižního fondu a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb. provádí revizi knih. 

Zřizovateli těchto knihoven jsou příslušné obce. Pracovnice Knihovny ve Štítné nad Vláří vykonává odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vede veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb. provádí revize knihovních fondů.

Kontakt:

knihovnajestrabi.webnode.cz/

rokytnicez.knihovna.info/

knihovnasanov.webnode.cz/

 

KATALOG KNIH  KNIHOVEN RF:

 

katalogrf.kfbz.cz/katalogst/indexs.php?lokace=JES

katalogrf.kfbz.cz/katalogst/indexs.php?lokace=ROK

katalogrf.kfbz.cz/katalogst/indexs.php?lokace=KOCH

katalogrf.kfbz.cz/katalogst/indexs.php?lokace=SAN

 

 

Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste s našimi službami spokojeni!
Oslovte nás přímo v knihovně, nebo využijte on-line kontaktní formulář.