Přihlásit se do katalogu knihovny a do čtenářského konta zde

 
Novinky v katalogu knihovny dle data najdete zde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knihovna ve Štítné nad Vláří získala ocenění Knihovna roku 2022 Zlínského kraje

 
 

Regionální funkce 

 

Knihovna ve Štítné nad Vláří poskytuje regionální služby pro knihovnu Šanov, Rokytnice, Kochavec, Jestřabí. 

Pobočkou knihovny je knihovna v Popově.

Tyto služby zajišťuje na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřená mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a obcemi. 

Knihovnice ve Štítné nad Vláří vykonává odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vede veškerou evidenci knižního fondu a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb. provádí revizi knih.

 
Výsledky průzkumu spokojenosti 

 

Během loňského roku probíhal v knihovně průzkum spokojenosti se službami knihovny.  Měření spokojenosti uživatelů se provádí každých pět let. Cílem ankety bylo zjistit, do jaké míry jsou uživatelé knihoven spokojeni se službami své knihovny 
 

 

Naše knihovna je zapojena do projektu Knížka pro prvňáčka

 

 

Minimuzeum Gabry a Málinky je otevřeno v půjčovní době knihovny, 
popř. dle tel domluvy na č. 577 336 378 
nebo e-mailem knihovna.stitna@cmail.cz