Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny v roce 2015

Vyhodnocení soutěže Čteme dětem 2015
a děti kreslí Gabru a Málinku