Milí návštěvníci, nabízíme Vám především tyto služby:

 • Výpůjční služby Vám zajistí neomezený přísun četby přesně podle Vašeho vkusu a nálady. Báječná věc, pohodlná a praktická. Navíc po uplynutí výpůjční doby se Vám doma opět uvolní místo pro další zajímavé knížky!
 • Meziknihovní výpůjční služby zařídí, že se k Vám dostane cokoliv zrovna potřebujete. Pokud jste nenašli u nás, objednáme odjinud!
 • Přístup k Internetu je zdarma. Jsme Vám k dispozici, když si nevíte rady!

  • vzdělávací a kulturní akce
  • tematické besedy pro děti a mládež

  Zajišťujeme donáškovou službu imobilním čtenářům !
   

 • Zodpovíme Vaše dotazy!

Ceník placených služeb najdete zde.

Nejdůležitější informace o provozu naší knihovny a pravidlech pro výpůjčky naleznete ve výtahu z knihovního řádu zde.

 • Knihy půjčujeme na 2 měsíce a časopisy na 14 dní.
        
  Zapůjčit si můžete u nás tyto časopisy:

ABC, Mateřídoušku, Čtyřlístek - časopisy pro děti

IN ! dívčí  svět- časopis pro dospívající mládež

Instinkt, Pěkné bydlení, Praktická žena - Kreativ
Receptář prima nápadů, Esprint, Bílé Karpaty

Okno do kraje, ZVUK Zlínského kraje, Čtenář,
Index, 100+1
Rodinný život a Světlo - křesťanské časopisy


V KNIHOVNĚ  MÁME  2 POČÍTAČE PRO ZÁJEMCE O INTERNET 

Pravidla přístupu na internet

- internet je v naší knihovně zdarma všem zájemcům

- děti do 15 let mohou používat internet jen na úkoly  do školy           

- doba na internetu max. 30 minut

- přísný zákaz zasahovat do jiných programů

- cizí občané musí předložit doklad totožnosti

         Nedodržení pravidel - zákaz internetu na půl roku!

 

                              Regionální funkce:
Místní lidová knihovna na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřená mezi  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Obcí Štítná nad Vláří poskytuje profesionální knihovnické služby 
knihovnám v obci Rokytnice, Jestřabí, Šanov a Kochavec.
        Zřizovateli těchto knihoven jsou příslušné obce. Pracovnice Místní lidové knihovny ve Štítné nad Vláří vykonává odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vede veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb. provádí revize knihovních fondů.

KATALOG KNIH  KNIHOVEN RF: 

http://www.kfbz.cz/katalogst/indexs.php?lokace=JES - knihovna Jestřabí
http://www.kfbz.cz/katalogst/indexs.php?lokace=SAN - knihovna Šanov
http://www.kfbz.cz/katalogst/indexs.php?lokace=ROK - knihovna Rokytnice
http://www.kfbz.cz/katalogst/indexs.php?lokace=KOCH - Knihovna Kochavec


                  Kontakty na jednotlivé knihovny reginálních funkcí:

Knihovna Rokytnice  -  knihovnice Blanka Fojtíková
knihovna.rokytnice@centrum.cz,       
www.rokytnicez.knihovna.info


Knihovna Šanov - knihovnice Hana Sukaná
knihovnasanov@seznam.cz                             
www.knihovnasanov.wz.cz

Knihovna Kochavec - knihovnice Věra Urbanová
knihovna.kochavec@centrum.cz
 www.rokytnicez.knihovna.info


Knihovna Jestřabí - knihovnice Lucie Lamačková

knihovna.jestrabi@centrum.cz
www.knihovnajestrabi.wz.cz

 

 

Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste s našimi službami spokojeni!
Oslovte nás přímo v knihovně, nebo využijte on-line kontaktní formulář.